OSP Byczyna Ochotnicza Straż Pożarna Byczyna


Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie od 1995 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, aktualnie zaklasyfikowana jako jednostka S-5.

Obecnie, dzięki szeregu szkoleń i ćwiczeń, jednostka jest gotowa nieść pomoc potrzebującym w każdego rodzaju zagrożeniach.

Chronimy przeszło 10 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Byczyna. Teren bezpośredni objęty naszymi działaniami ma powierzchnię około 183 km2.

Najcześciej czytane na naszej stronie